Pianotekniker – Oskarshamns folkhögskola

Online-anmälan – för läsåret 2017/18.
Ansökningsblankett för 2017 – skriv ut, fyll i och skicka in före 20:e mars 2017!
Informationsblad – att skriva ut och ge till någon som kan vara intresserad.
Omfattning

Pianoteknikerlinjen är en tvåårig yrkesinriktad folkhögskoleutbildning för heltidsstudier. Under första läsårets vårtermin gör du ett praktiskt ansökningsprov till årskurs två. Du måste få godkänt på detta prov för att få fortsätta ditt andra år.

Utbildningen har 3 elevplatser/läsår och gruppen har totalt 4,5h undervisning i pianoteknik/stämning i veckan fördelat såsom individuell eller gruppundervisning efter behov. Undervisning i stämning sker generellt individuellt, medan praktisk undervisning i pianoteknik sker i grupp i skolans pianoverkstad. Övriga ämnen såsom gehör, diktat, musikhistoria och kör läser du gemensamt med musiklinjen.

Fokus ligger på pianostämning, justering och grundläggande reparationer i mekanik på piano och flygel. På skolan finns speciella övningsinstrument för stämning och en pianoverkstad som du har tillgång till även utanför skoltid.

Liksom för att lära sig spela ett instrument, ställs stora krav på dig att regelbundet och målmedvetet öva pianostämning och pianoteknik under utbildningen. Undervisning ges en dag i veckan, och däremellan måste du öva och arbeta självständigt. Kurslitteraturen är specialanpassad för utbildningsformen.

Mål

Efter utbildningen skall du ha tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta självständigt som pianostämmare/tekniker. Viktigast är att du behärskar pianostämning och du förväntas kunna stämma ett piano med gott resultat på 3 timmar. Vidare skall du kunna grunderna i piano- eller flygelmekanikjustering.

Viktigt att veta och förstå är att ett så specialiserat och omfattande hantverksyrke som pianotekniker går inte att lära sig fullt ut på två år, utan är ett livslångt lärande. Kursen kan ses som en grundläggande introduktion till yrket där du får de nödvändiga kunskaper du behöver för att på egen hand vidareutveckla dig genom egna erfarenheter och praktik i Sverige eller utlandet.

Slutprov

Utbildningen avslutas med ett prov utarbetat av branschorganisationen SPTF. Provet kontrollerar att dina kunskaper är tillräckliga för att du skall kunna utföra ett godtagbart arbete. Provet omfattar momenten stämning, justering av piano och flygel samt mindre reparationer.

Kursplan
HT åk 1
 • Stämning. Du skall ha gjort din första fullständiga pianostämning innan jullovet.
 • Reparation av pianomekanik / klaviatur
 • Slipning av pianohammarlag
 • Introduktion till intonation
 • Justering av pianomekanik
VT åk 1
 • Stämning. För att gå vidare till årskurs två skall du kunna stämma ett helt piano med acceptabelt resultat.
 • Byte av ett pianohammarlag med påföljande justering och intonation.
HT åk 2
 • Stämning. Du skall nu kunna utföra stämningar av skolans övningsinstrument på begränsad tid.
 • Justering av flygelmekanik.
 • Slipning av flygelhammarlag.
 • Fortsatt intonation.
VT åk 2
 • Stämning. Du skall nu kunna göra stämningar inför skolans elevkonserter.
 • Byte av flygelhammarlag med påföljande justering och intonation.
Kostnader

Utbildning och kurslitteratur är kostnadsfri. Du behöver dock köpa en del verktyg såsom stämnyckel och grundläggande justeringsverktyg. Du får räkna med att kostnaden för en professionell stämnyckel är ca: 3000 kr och det är en investering som du måste göra redan under de första veckorna.

Ansökan

Ansökning sker genom praktiska prov. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper eller förbereda något inför provet. Ansökningsblanketter för 2017 finns att ladda hem (se länk längst upp på sidan). Efter jul kommer du även anmäla dig online genom folkhögskola.nu .

Kontakt

För ytterligare information om utbildningen kontakta lärarna och pianoteknikerna:

Jonas Svensson / Matilda Jusmo
tele: 0474 – 500 32
info@blipianotekniker.nu

För information om Oskarshans Folkhögskola, besök http://www.oskarshamnsfolkhogskola.se