Att arbeta som pianotekniker

Pianoteknikerns uppgift är att stämma och serva piano och flyglar. Men en viktig uppgift är också att kunna anpassa instrumentet till pianister. En skicklig pianotekniker kan få instrumentet att inspirera och hjälpa pianisten i sitt musicerande på ett sätt som är svårt att ana.

Följande huvudmoment måste du behärska som pianotekniker:

Stämning

Ett piano har ca: 220 strängar. Dessa skall du kunna stämma till korrekt tonhöjd på ungefär 2 timmar. Här finns flera svårigheter att övervinna. Naturligtvis måste du kunna avgöra om tonen är rätt stämd, men du måste också behärska hantverket att med stämnyckeln kunna flytta strängen med mycket hög precision – det handlar om förflyttningar i storleksordningen tusendels millimeter – och att få den att sitta kvar där. Detta tar flera år att lära sig.

Intonation

Vad inte många känner till är att det går att förändra instrumentets klang genom att moderera hårdheten i hammarna. Detta kallas för intonation. För att mjuka upp filten sticker man med nålar i hammarna på utvalda områden. Omvänt kan man göra hammarna hårdare genom att applicera små mängder lack i hammarfilten. Genom intonation förändrar man inte bara instrumentets hårdhet utan även volym, tonlängd, och dynamik. Intonation är ett mycket svårt område att behärska, eftersom det bygger helt på erfarenhet.

Mekanik

Den som spelar piano kan inte direkt påverka strängen såsom t.ex. en violinist eller gitarrist, utan måste arbeta mot ett interface för att skapa tonen. Pianisten är med andra ord helt utlämnad åt att denna mekanism fungerar och arbetar jämt över hela instrumentet. Att justera en piano och framför allt den mer komplicerade flygelmekaniken är ett sort och tålamodsprövade jobb som fodrar mycket hög precision. Mekanismen är huvudsakligen konstruerad i trä, filt och läder vilket inte är formstabila material. Detta gör att mekaniken måste justeras med jämna mellanrum.

mm…

Vidare måste du kunna utföra reparationer i mekanik, samt kunna göra mer eller mindre omfattande reparationer av instrumentets övriga delar.

Vill du gå vidare är det möjligt att fördjupa dina kunskaper genom praktik på fabriker i Tyskland eller hos någon pianotekniker i Sverige som arbetar med renovering av hela instrument. Att renovera ett piano eller flygel kräver stor specialkunskap och kan spänna över stora kunskapsområden såsom träteknik, ytbehandling med olika lacktyper, matematiska beräkningar av strängmensurer och mekanikgeometrier, metallberarbetning, tillverkning av specialverktyg mm. Sedan kan du fördjupa sig i historiska instrument, självspelande piano och flyglar, hammarklaver osv. Du kommer aldrig hinna lära dig allt under ett helt liv. Tyvärr.

Huvuddelen av ditt arbete utför du ute hos kunder. Det finns knappast några fasta anställningar för pianotekniker i Sverige utan de allra flesta har egen firma. Stora kunder är musikhögskolor, musikskolor, folkhögskolor och kyrkor, men kanske viktigast är ändå privatpersoner. Som pianotekniker har du stora möjligheter att forma ditt yrke och det blir vad du gör det till.