Pianoteknikerutbildning – Kungl. Musikhögskolan

Högskoleutbildning 60hp till pianostämmare

Läs mer här